Sleuf geladen open baffle-ontwerp

By Publisher

Afhankelijk van de geheugenkaart die in dit apparaat is geplaatst, kan een statisch geladen kaart tot storing van het apparaat leiden. Opmerking: Als de geheugenkaart niet juist in de sleuf is geplaatst, gaat het lampje niet branden.

1 Schakel de camera uit en open de kaartklep. 2 Plaats de kaart zoals op de behuizing van de camera wordt aangegeven. 3 Duw de kaart in de sleuf tot deze vastklikt en sluit de kaartklep. 4 Zet de camera uit om de kaart te verwijderen. Druk de kaart in en laat hem dan weer los. Een deel van de kaart wordt nu uitgeworpen, zodat u de kaart kunt Schuif de nieuwe printcartridge naar voren in de lege sleuf. Duw voorzichtig het bovenste gedeelte van de printcartridge naar voren totdat deze vast klikt in de houder. Als u een drie-kleuren cartridge installeert, schuift u deze in de linkersleuf. Ondiepe injectie (open sleuf) Niet toepasbaar op steenachtige, ondiepe of compacte bodems waar een uniforme indringing moeilijk te bereiken is. De toepasbaarheid is mogelijk beperkt in gevallen waar de gewassen door de machines kunnen worden beschadigd. d. Diepe injectie (gesloten sleuf) 14 Sleuf voor beveiligingskabel (voor Kensington sloten) Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen. 15 Vergrendeling van sleuf voor beveiligingskabel Maak deze open zodat het zijpaneel kan worden geopend. 10 geladen is, is deze groen. 4 Laad de ingebouwde accu minimaal 3 uur op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dit verlengt de levensduur van de accu. Eerste installatie 1 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant. 2 Richt het apparaat op een projectievlak of wand. Let erop dat de afstand tot het

Open Mok l (L\ S) Scherm- Kôrordienaten k, l Sluit l Klimmer l (Prompt l) Verwēider Mok l Baziskodeer\ Tsyek Mok l (Basic Mok l) Kanttekening Gaande\ Stuit (Echo On\ Off) Vermaak Mok l (Edit Mok l) Kopiëer Mok k, l Hernoem Mok k, l Ongedaan maken l [1-12] Desktop Instellingen Mok l. Inkēiken Halvullen Vôrtvullen Tieperen Halschuiven

• Open de batterijklep eens en laad de batterij in. Wees voorzichtig om de blootgestelde +/- polen niet aan te raken en de batterij goed in te voegen. • Houd de aan / uit-knop ingedrukt voor 3-5 seconden om de camera op te zetten of uit te schakelen. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, kan u maximaal 90 minuten opnemen. Open Mok l (L\ S) Scherm- Kôrordienaten k, l Sluit l Klimmer l (Prompt l) Verwēider Mok l Baziskodeer\ Tsyek Mok l (Basic Mok l) Kanttekening Gaande\ Stuit (Echo On\ Off) Vermaak Mok l (Edit Mok l) Kopiëer Mok k, l Hernoem Mok k, l Ongedaan maken l [1-12] Desktop Instellingen Mok l. Inkēiken Halvullen Vôrtvullen Tieperen Halschuiven Afgelopen nacht frees in depot gereden met collega ‘s / materialen aangevoerd /rijplaten gelegd op de A58 en vandaag weer frees depot geladen voor Boskalis Als het scherm open staat, is de disk sleuf moeilijk te zien voor de bestuurder. Om veiligheidsredenen mag een disk alleen geladen worden met het scherm dicht. Zelfs als het scherm dicht is, is de sleuf moeilijk te zien voor een bestuurder. Daarom is voorzichtigheid geboden bij het laden van disks. No/Non

Schuif de nieuwe printcartridge naar voren in de lege sleuf. Duw voorzichtig het bovenste gedeelte van de printcartridge naar voren totdat deze vast klikt in de houder. Als u een drie-kleuren cartridge installeert, schuift u deze in de linkersleuf.

5 Jan 2021 Open baffle loudspeakers are extremely popular for good reason. They can be fitted with large low frequency drivers and they sound "real," in 

1) Druk op de hendel van de printerkap en open de printerkap. 2) Let op de richting van de rol, plaats het papier in de daarvoor bedoelde ruimte en trek de rand van het papier naar u toe. Opmerking: Voor papierrollen van 57,5 mm breed moet de papierrolhouder worden geplaatst in de sleuf aan de binnenzijde van de printer.

Het apparaat drukt alleen af als de papierlade is geplaatst, zelfs als er papier is geladen in de sleuf voor handmatige invoer. Er verschijnt een foutbericht als u probeert af te drukken zonder papierlade.

Het apparaat drukt alleen af als de papierlade is geplaatst, zelfs als er papier is geladen in de sleuf voor multifunctionele invoer. Er verschijnt een foutbericht als u probeert af te drukken zonder papierlade.

software verkeerd wordt geladen. Zie de handleiding Begin hier! of Software installeren, pagina 34. De batterijen plaatsen Zie pagina 3 voor informatie over het vervangen van batterijen en het verlengen van de batterijlevensduur. 1 Draai de keuzeschakelaar naar Off (uit). 2 U kunt de batterijklep onder aan de camera openen door deze opzij te